1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej dietetyk-radzi.pl, zwaną w dalszej części tekstu Stroną.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Magdalena Łyszczek, prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą, pod nazwą Dietetyk Radzi.
 3. Adres e-mail przeznaczony do kontaktu z Administratorem: magda@dietetyk-radzi.pl
 4. Przetwarzanie powierzonych Administratorowi danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

1. Dane osobowe

 1. Każda osoba korzystająca ze strony (zwana dalej Użytkownikiem) może dobrowolnie udostępnić Administratorowi swoje dane osobowe w celu: dodania komentarza pod wpisem na blogu, skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.
 2. Skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.
 3. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu, do którego zostały podane.
 4. Administrator zapewnia poufność wszystkich powierzonych mu danych osobowych, odpowiednio chroniąc je przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

2. Prawa wynikające z udostępnienia danych

Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do:

 1. otrzymania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii oraz informacji o celu ich przetwarzania
 2. sprostowania i zamiany danych osobowych
 3. usunięcia swoich danych
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych
 6. przenoszenia danych do innego, wskazanego przez siebie, administratora
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
 8. wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: magda@dietetyk-radzi.pl

3. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator informuję, iż niezbędne dane osobowe Użytkowników są powierzane następującym podmiotom:

 • Michał Łyszczek, Bits of code, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP: 813-349-58-78 – dostawca świadczący usługę hostingu
 • UAB „MailerLite”, Paupio  46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite, jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera.
 • Woo Commerce – w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia w sklepie internetowym
 • PayU S.A – Krajowy Integrator Płatności ul. Grunwaldzka 182, 60-166, Poznań, NIP: 7792308495 – w zakresie niezbędnym do dokonania płatności, za produkty ze sklepu internetowego

 

4. Pliki cookies

 1. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 2. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies: Google Analytics.

5. Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.